Nasi hodowcy

Czym są zwierzęta

Za zwierzę przyjęto uznawać organizmy, które żywią się innymi organizmami. W odróżnieniu od roślin, które potrafią same wytwarzać pokarm na drodze fotosyntezy, zwierzęta, aby żyć muszą zjadać rośliny bądź inne zwierzęta. Królestwo zwierząt jest chyba najliczniejszym królestwem na Ziemi. Liczba gatunków zwierząt żyjących na Ziemi do dnia dzisiejszego nie została do końca ustalona. Opisane dotychczas gatunki to i tak imponująca liczba jednego miliona. Spośród tego miliona opisanych gatunków większość to zwierzęta duża, mocno rzucające się w oczy. Dlatego większość opisanych zwierząt stanowią ptaki, gady i ssaki. Na odkrycie nadal czeka wiele gatunków zwierząt, które żyją w morskich i oceanicznych głębinach oraz te, które żyją w lasach tropikalnych. Na Ziemi żyją zwierzęta z gatunku bezkręgowców i kręgowce. Do bezkręgowców należą mięczaki, skorupiaki i owady. Kręgowce to przede wszystkim ssaki, gady, ryby, płazy. Świat zwierząt jest najlepszym przykładem teorii ewolucji, dzięki której jest tak bardzo różnorodny.

Najmniejsze zwierzęta, które żyją na Ziemi to pierwotniaki. Są one zbudowane jedynie z jednej komórki, ale komórka ta wypełnia wszystkie niezbędne funkcje życiowe. Wypełnianie wszystkich niezbędnych funkcji życiowych przez tylko jedną komórką sprawiło, że wyróżnia się ona mocno skomplikowaną budową. Pierwotniaki to pierwsze zwierzęta, jakie pojawiły się na Ziemi. Wśród nich większość to zwierzęta bardzo małe, tak małe, że są one niewidoczne dla oka. O tym, że pierwotniaki są żywymi zwierzętami świadczy ich poruszanie się. Wszystkie pierwotniaki mogą poruszać na jeden z trzech sposobów. Do największych pierwotniaków zaliczane są ameby. Są one jednocześnie pierwotniakami, które człowiek poznał najlepiej. Ameby poruszają się przy pomocy nibynóżek. Świat pierwotniaków reprezentuje także euglena zielona, która porusza się przy pomocy wici. Pokarmem większości pierwotniaków są inne organizmy zbudowane podobnie, jak one, tylko z jednej komórki. Pokarmem pierwotniaków mogą być na przykład bakterie.

Koralowce należą do gatunku jamochłony. Gromada koralowców została podzielona na dwa podgatunki: na koralowce sześciopromienne i na koralowce ośmiopromienne. Do koralowców sześciopromiennych należą między innymi korale madreporowe i ukwiały. Do koralowców ośmiopromiennych należą pióra morskie i korale szlachetne. Koralowce przyjmują postać wyłącznie polipów. Polipy żyją w koloniach lub pojedynczo. Żyją przede wszystkim w ciepłych wodach morskich. Temperatura wody, w której mogą żyć nie może być niższa niż 21 stopni Celsjusza. Najwięcej koralowców żyje w wodach tropikalnych i subtropikalnych, nieliczne są gatunki żyjące w wodach chłodnych. Z wielu gatunków koralowców tworzą się kolonie, które z kolei z czasem tworzą rafy koralowe. Wśród raf koralowych wyróżnia się koralowe atole, rafy barierowe i rafy przybrzeżne. Rafy koralowe zbudowane są w przeważającej większości z korali madreporowych. Rafy koralowe zobaczymy na wszystkich trzech oceanach. Największa z nich to Wielka Rafa Koralowa u wybrzeży Australii.
Welcome to our homepage!

Witamy na naszej witrynie!

We are the breeders of:

Do tej pory wyhodowaliśmy:

V-ce WORLD CHAMPION

2 European Junior Champions, 2 Best Juniors of Europe

Mid and East European Junior Champion

Winner at World Dog Show

Interchampion

osiem Polish Champions

4 American Champions

trzecia Canadian Champions

2 Irish Champions

pierwsza Danish Champion

1 Swedish Champion

pierwsza Lithuanian Champion

1 Great Britain Champion

1 Latvian Champion

pierwsza Czech Champion

pierwsza Slovakian Champion

2  Croatian Champions

pierwsza Limbourgs Champion

Polish Bouvier Club Specialty Show Winner and Best in Show

2-ie Bouvier Club in Canada Specialty Winners (Alberta Ławrukjaniec Club and British Columbia Bouvier Club)

Junior Winner of Ławrukjaniec Club Specialty Show in USA (Southern California Ławrukjaniec Club)

Puppy Winner of Bouvier Club Specialty Show in Canada (British Columbia Bouvier Club)

  Puppy Winner of Bouvier Club Specialty Show in Italy

Czech Ławrukjaniec Club Specialty Show Winner

Czech Winner and Junior Czech Winner

2 Polish Junior Winners

Hungarian Junior Winner

Slovakian Junior Winner

Lithuanian Junior Winner

Irish Winner

Latvian Winner

Belgian Puppy Winner

2 Winners of Champion of Champions Show

Ranked No # 1 Ławrukjaniec in Poland - male

Ranked Właściwie # pierwsza Bouvier in Poland - female

Ranked No # 1 Ławrukjaniec in Poland - junior female

Ranked No # 3 Ławrukjaniec in STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ

Award of Merit at the prestiguous EUKANUBA CLASSIC show in USA

First polish Ławrukjaniec invited  at one of the most prestiguous shows in the World - Westminster in Maddison Square Garden (New York)

Helenów pierwszy Show Winners, Best of Breed, Best of Group and Best in Show in Poland and other European countries and in America